Rhaglen y Coleg

Mae'n bosib archebu arlein ar gyfer y cyrsiau canlynol: 

YOUTH WEEKEND: Hydref 19-21 - Cliciwch yma i archebu eich lle.

Penwythnos cyfrwng Saesneg i bobl ifanc 11-18 oed.

CWRS IEUENCTID : Tachwedd 2-3 - Cliciwch yma i archebu eich lle heddiw. 

Mae'r 'Cwrs Ieuenctid' yn ddigwyddiad 2 noson i bobl ifanc blynyddoedd 7-11. Yn y gorffennol rydym wedi bod ar dripiau i Bounce Below, Flip Out, Glasfryn, Tree Tops a bydd yna drip arbennig arall yn cael ei drefnu ar eich cyfer eleni! Yn ogystal a'r trip bydd yna bob math o gemau a gweithgareddau. Byddwn hefyd yn cael ein harwain mewn sgyrsiau o'r Beibl fel y geir yn y Clybiau lleol mewn ffordd relaxed a hawdd i ddeall. Felly gwnewch yn siwr i archebu eich lle cgaph. Y  gost yw £63 neu 1/2 pris i'r 2il neu 3ydd plentyn o'r un teulu. Mae'r gost yn cynnwys yr holl weithgareddau, llety a'r bwyd. Mae yna fws yn dod am ddim o'r de - cysylltwch gyda ni yn y Coleg am fwy o fanylion.

ARFOGI : Tachwedd 23-25 - Cliciwch yma i archebu eich lle heddiw. 

Penwythnos i annog ac arfogi myfyrwyr ac oedolion ifanc yn eu 20au a 30au
 

 

 

Os nad yw'n bosibl i chi archebu arlein neu os oes gennych chi unrhyw gwestiwn plis cysylltwch gyda ni ar colegybala@ebcpcw.org.uk / 01678 520565 i ni bostio copi o'r ffurflen gofrestru atoch chi.

 

Ni ddylir talu am gwrs fod yn rwystr i unrhywun ddod - am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda'ch arweinydd lleol neu gyda Angharad yn Coleg y Bala.

 

Am amodau defnydd o luniau cliciwch yma.

Os hoffech chi drefnu cwrs yng Ngholeg y Bala, beth am gael golwg ar y dudalen Aros Gyda Ni yna cysylltu â ni?

 

Activities at Coleg y Bala