Rhaglen y Coleg

Mae'n bosib archebu arlein ar gyfer y cyrsiau canlynol: 

 

CWRS IEUENCTID : Gorffennaf 30 - Awst 3 - Cliciwch yma i archebu eich lle heddiw. 

Mae'r 'Cwrs Ieuenctid' yn ddigwyddiad 4 noson i bobl ifanc blynyddoedd 7-11. Yn y gorffennol rydym wedi bod ar dripiau i Bounce Below, Flip Out, Glasfryn, Tree Tops a bydd yna drip arbennig arall yn cael ei drefnu ar eich cyfer eleni! Yn ogystal a'r trip bydd yna bob math o gemau, gemau dwr, Zorbio, inflatables, saethu paent a llawer mwy. Byddwn hefyd bob dydd yn cael ein arwain mewn sgyrsiau o'r Beibl fel y geir yn y Clybiau lleol mewn ffordd relaxed a hawdd i ddeall. Felly gwnewch yn siwr i archebu eich lle cgaph. Y  gost yw £110 neu 1/2 pris i'r 2il neu 3ydd plentyn o'r un teulu. Mae'r gost yn cynnwys yr holl weithgareddau, llety a'r bwyd. Mae yna fws yn dod am ddim o'r de - cysylltwch gyda ni yn y Coleg am fwy o fanylion.

ANHREFN AWST : Awst 13-16 - Mae'r Cwrs yma yn LLAWN

Mae 'Anhrefn Awst' yn wyliau yma yng Ngholeg y Bala i blant 8-11 oed. Yn ystod eu hamser yma bydd y plant yn cael cyfle i fynd ar drip gyda'i gilydd, yn y gorffennol rydym wedi bod i Hwylfan Caernarfon, Gelli Gyffwrdd, Traeth Bermo ac fe fydd yna drip anhygoel arall yn cael ei drefnu eleni. Yn ogystal a'r trip yn ystod eu cyfnod yma fe fydd yna bob math o weithgareddau yn aros amdanynt: gemau gwirion, crefft, canu, ymlacio yn y 'stafell chwaraeon, nofio, gwylio ffilm ac wrth gwrs yn ganolog i bob dim bydd yna gyfle i ddysgu mwy am Iesu Grist mewn ffordd bywiog a llawn hwyl. Cost y gwyliau yw £86 sy'n cynnwys y bwyd, llety a'r holl weithgareddau. Mae'n hanner pris i'r 2il/3ydd plentyn o'r un teulu. Yn anffodus oherwydd prinder ystafelloedd nifer cyfyngedig o lefydd sydd gyda ni ar y gwyliau yma felly gwnewch yn siwr eich bod yn archebu lle i'ch plentyn mor fuan a phosibl. 
 

SOULED OUT : Awst 18-23 - Cliciwch yma i archebu eich lle heddiw. 

Mae 'Souled Out' yn ddigwyddiad 5 noson ar gyfer ieuenctid (15+), myfyrwyr ac oedolion ifanc. Yn y prif sesiynau byddwn o fewn y cymuned glos o ieuenctid yn addoli, yn gwrando ac yn ymateb i Air Duw. Bydd hefyd seminarau i'n harfogi a'n hysbrydoli a grwpiau bach i'n helpu ni ymateb gyda'n gilydd i'r hyn da ni'n clywed. Bob prynhawn a nos bydd gweithgareddau ymlaen - dros y blynyddoedd da ni 'di mwynhau inflatables mawr, caffi acwstig, gemau pêl droed, crefftau creadigol, stand-up paddle boarding, bwyta s'mores rownd y tan a bydd digon o bethau tebyg i'w profi eto eleni! Cost y digwyddiad yw £119 neu £87 os am gwersylla ar dir Coleg y Bala. Os mae mwy nag un person mewn addysg yn dod o'r un teulu , mae'r 2il, 3ydd person yn cael dod am hanner pris. Os ti'n dod o'r De neu Ganolbarth Cymru, bydd bws wedi ei drefnu am ddim! Bydd creche hefyd ar gael bob bore felly gwna'n siwr dy fod yn nodi wrth gofrestru os wyt ti angen un o'r ddau beth yma.

 

Os nad yw'n bosibl i chi archebu arlein neu os oes gennych chi unrhyw gwestiwn plis cysylltwch gyda ni ar colegybala@ebcpcw.org.uk / 01678 520565 i ni bostio copi o'r ffurflen gofrestru atoch chi.

 

Ni ddylir talu am gwrs fod yn rwystr i unrhywun ddod - am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda'ch arweinydd lleol neu gyda Angharad yn Coleg y Bala.

 

Am amodau defnydd o luniau cliciwch yma.

Os hoffech chi drefnu cwrs yng Ngholeg y Bala, beth am gael golwg ar y dudalen Aros Gyda Ni yna cysylltu â ni?

 

Activities at Coleg y Bala