Rhaglen y Coleg

 

Mae'n bosib archebu arlein ar gyfer y cyrsiau canlynol: 

CHWALFA CHWEFROR 23-25ain o Chwefror - I archebu lle i'ch plentyn (8-11 oed) cliciwch yma.

BYW A DWEUD 10fed o Fawrth - Cliciwch yma i archebu eich lle heddiw.

Os nad yw'n bosibl i chi archebu arlein plis cysylltwch gyda ni ar colegybala@ebcpcw.org.uk / 01678 520565 i ni bostio copi o'r ffurflen gofrestru atoch chi.

Ni ddylir talu am gwrs fod yn rwystr i unrhywun ddod - am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda'ch arweinydd lleol neu gyda Angharad yn Coleg y Bala.

 

Am amodau defnydd o luniau cliciwch yma.

Os hoffech chi drefnu cwrs yng Ngholeg y Bala, beth am gael golwg ar y dudalen Aros Gyda Ni yna cysylltu â ni?

 

Activities at Coleg y Bala