Rhaglen y Coleg

Mae'n bosib archebu arlein ar gyfer y cyrsiau canlynol:  

 

CWRS IEUENCTID 21-23/02/20

Penwythnos i bobl ifanc blynyddoedd 7-11! Bydd y penwythnos yn llawn gweithgareddau, gemau a digon o amser i ymlacio gyda ffrindiau yn y 'fifa lounge' a'r stafell chwaraeon. Bydd rhywbeth i bawb! Fe gawn ni amser gydol y penwythnos i edrych ar y Beibl  a chael grwpiau bach i drafod beth i ni wedi dysgu. Y gost yw £66 am yr holl weithgareddau, bwyd a llety. Mae'n 1/2 pris i'r 2il neu 3ydd plentyn o'r un teulu. Mi fedrwch archebu lle heddiw yma.

 

BYW A DWEUD 28/03/20

Rydym mor falch o allu rhannu mai ein prif siaradwr ar gyfer BYW A DWEUD 2020 yw Simon Guillebaud. Mae Simon yn efengylydd angerddol sydd newydd gwblhau ugain mlynedd o fyw a gweithio yn Burundi, Canolbarth Affrica. Sefydlodd yr elusen Great Lakes Outreach, sy’n gweithio gyda mudiadau lleol i drawsnewid Burundi. Mae Simon wedi profi pethau rhyfeddol: byw bywyd ar flaen y gad, derbyn bygythiadau i’w fywyd, datguddio llygredd gwleidyddol ac eto, trwy hyn i gyd, yn gweld yr Arglwydd yn symud mewn ffyrdd grymus. Mae ei ddull yn un gonest, ysbrydoledig ac yn heriol tu hwnt ac mae’r straeon mae’n eu rhannu yn aml yn gymysgedd o’r dirdynnol a’r gwyrthiol, pob un yn cyffwrdd â’r galon. Uwchlaw popeth, calon Simon ydy dros ysbrydoli a herio pobl i fyw bywydau fel disgyblion radical i Grist, gan wneud y gorau o bob cyfle i fyw a siarad dros Iesu. Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i’w groesawu i’r Bala, felly cofiwch ymuno â ni am ddiwrnod gwych!

COST: £15 (Mae’r pris yn cynnwys y diwrnod llawn gyda chinio ysgafn yn Coleg y Bala)

Archebwch eich lle heddiw yma

 

Os nad yw'n bosibl i chi archebu arlein neu os oes gennych chi unrhyw gwestiwn plis cysylltwch gyda ni ar colegybala@ebcpcw.org.uk / 01678 520565 i ni bostio copi o'r ffurflen gofrestru atoch chi.

Ni ddylir talu am gwrs fod yn rwystr i unrhywun ddod - am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda'ch arweinydd lleol neu gyda Angharad yn Coleg y Bala.

 

Am amodau defnydd o luniau cliciwch yma.

Os hoffech chi drefnu cwrs yng Ngholeg y Bala, beth am gael golwg ar y dudalen Aros Gyda Ni yna cysylltu â ni?

 

Activities at Coleg y Bala